RƯỢU NGÂM ĐÔNG TRÙNG BÌNH 2 LÍT

RƯỢU NGÂM ĐÔNG TRÙNG BÌNH 2 LÍT

Giá: 1,200,000 đ

Mã sản phẩm:

Đông trùng hạ thảo khô 30g

Đông trùng hạ thảo khô 30g

Giá: 3,500,000 đ

Mã sản phẩm:

Đông trùng hạ thảo dạng thái lát

Đông trùng hạ thảo dạng thái lát

Giá: 1,100,000 đ

Mã sản phẩm:

Đông trùng hạ thảo dạng bột sấy 1kg

Đông trùng hạ thảo dạng bột sấy 1kg

Giá: 1,200,000 đ

Mã sản phẩm:

Đông trùng hạ thảo khô 20g

Đông trùng hạ thảo khô 20g

Giá: 2,400,000 đ

Mã sản phẩm:

Đông trùng hạ thảo khô 15g

Đông trùng hạ thảo khô 15g

Giá: 1,800,000 đ

Mã sản phẩm:

Đông trùng hạ thảo khô 10g

Đông trùng hạ thảo khô 10g

Giá: 1,200,000 đ

Mã sản phẩm:

đông trùng hạ thảo sài gòn

Hotline tư vấn miễn phí: 0962 708 318
Zalo

0962 708 318