CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn quy trình sản xuất, nuôi trồng đông trùng hạ thảo


Giảm 10% khi mua tại cửa hàng